ContactContact.html
WelkomHome.html
AgendaAgenda.html

Voor wie is deze training?

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor (para-)medici; huisartsen, fysiotherapeuten, oefentherapeuten- Mensendieck en Cesar en logopedisten en andere geïnteresseerden, die graag hun rol als therapeut verder willen verdiepen.


Wat houdt de training in?

De denkwijze (vanuit de NLP methodiek) achter deze cursus is: ‘waarden en overtuigingen sturen je gedrag’, ofwel waar je in gelooft daar handel je naar. In hoeverre weten wij als therapeut wat de achterliggende waarden en overtuigingen zijn van onze cliënt. Wat zijn haar/zijn waarden ten aanzien van gezondheid? Wat gelooft/denkt hij over zijn klachten en over zijn zelfhelend vermogen?


In deze training leer je :

te achterhalen wat de waarden en overtuigingen zijn van je cliënt

hoe hiermee te werken om het zelfregulerend vermogen van de cliënt te stimuleren.

wat jouw ‘werk’ overtuigingen zijn die je ondersteunen in jouw rol als therapeut

op een effectieve manier door te vragen om tot de kern van het probleem te komen en eventuele belemmerende overtuigingen op het herstel boven tafel te krijgen.

op een coachende wijze om te gaan met verschillende situaties


De trainingsdagen bestaan uit theoretische kennis overdracht en veel praktische ervaringsoefeningen. Tevens krijg je een aantal thuisopdrachten mee.


En wat kan ik als therapeut ermee...?

Het doel van deze training is om je in jouw rol als therapeut vaardigheden aan te bieden vanuit de methode NLP (Neuro-Linguïstisch-Programmeren), waarmee u op zeer effectieve wijze kunt achterhalen wat de waarden en overtuigingen zijn van jouw cliënt over zijn klachten en zelfhelend vermogen.

Na de training heb je de competenties en het inzicht in…:

• je eigen professionele waarden en valkuilen

• hoe belemmerende overtuigingen op te sporen bij uw cliënt

• hoe te coachen op gezonde overtuigingen en gedrag

• de achterliggende oorzaken van gedrag

• het aansturen op het zelfregulerend vermogen van de cliënt

• het bekrachtigen van de cliënt


Het geleerde kunt u meteen in de dagelijkse praktijk toepassen.

schrijf je hier in...

Het teamOver_ons.html
Cursus

“ de cliënt is de expert van zijn

klacht... “

ContactContact.html
INSCHRIJVENInschrijven.html

Wat u verder nog moet weten...


Kosten

Euro 440,- per persoon (en als u een collega meeneemt dan betaalt u € 375,- per persoon) inclusief koffie, thee, lunches en cursusmateriaal, exclusief BTW.


Aantal contacturen / studiebelasting

16 (2 x 8 uur) / 8 (maximaal)


Aantal deelnemers

Minimaal 12, maximaal 20.

Toetsing

Er wordt geen toets afgenomen.


Certificaat

Bij 100% aanwezigheid wordt na afloop van de cursus aan de deelnemers een certificaat uitgereikt als bewijs van deelname.


Accreditatie

Deze cursus is door het KNGF geaccrediteerd (16 punten voor fysiotherapeuten) en door Stichting StADAP (19 punten voor oefentherapeuten-Mensendieck / Cesar en Logopedisten).